Dofinansowanie kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - Diálogo - szkoła języka hiszpańskiego w Lublinie

Dofinansowanie kursów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

dla pracowników i pracodawców

Nowa propozycja dla pracowników i pracodawców

Zapraszamy do korzystania z możliwości kształcenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W tym roku nie ma w wytycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy, ograniczenia wieku pracownika. Szkoła Języka Hiszpańskiego Dialogo posiada aktualny wpis do Instytucji Szkoleniowych WUP (nr 2.06/00004/2017) i doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Jaki jest cel KFS?

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jaka jest zasada i wysokość dofinansowania?

Zasada zależy od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostali pracodawcy starający się o dofinansowanie kosztów tzw. kształcenia ustawicznego muszą wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% sfinansuje KFS. Całość dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego kierowanego pracownika.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie swoich pracowników musi złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy:
http://lublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Diálogo.